استرالیا, کاری

فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا

فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا

مهاجرت به استرالیا از گزینه‌های پرمتقاضی است. برای مهاجرت به استرالیا از طریق کار باید فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا را پر کرد. داشتن امتیاز برای مهاجرت به استرالیا برای مهاجرت‌های کاری یک شرط، محسوب می‌شود. برای دریافت ویزای استرالیا شرایط و امتیاز فرد برای مهاجرت، در انتخاب نوع مهاجرت موثر است. در فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا امتیاز متقاضی دارای حد نصاب 60 است.

فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا چه مواردی را شامل می‌شود؟

از شیوه‌های مهاجرت به استرالیا داشتن مهارت و تخصص است. در صورتی که فرد متقاضی مهاجرت به قصد کار به استرالیا مهاجرت کند نیازمند پر کردن فرم ارزیابی است. اگر امتیاز متقاضی در جمع بندی فرم ارزیابی به 65 برسد می‌تواند در زمینه مهاجرت اقدام کند. با داشتن تخصص در یک زمینه و حمایت یک کارفرما، متقاضی می‌تواند به راحتی از طریق ویزای 186 به استرالیا مهاجرت کند. در صورت داشتن سرمایه، فرد متقاضی می‌تواند با داشتن 65 امتیاز، از طریق ویزای 189 به استرالیا برود.

فرم ارزیابی برای دریافت ویزا از طریق مواردی مثل سن، تحصیلات، سابقه کار و میزان تسلط بر زبان انگلیسی محاسبه می‌شود. در صورتی که متقاضی اسپانسر مالی داشته باشد امتیاز بیشتری به دست می‌آورد و می‌تواند ویزا را بهتر دریافت کند. اگر اسپانسری که متقاضی را ساپورت می‌کند از ایالت‌های کم جمعیت استرالیا باشد می‌تواند برای فرد متقاضی 10 امتیاز داشته باشد. با جمع بندی این امتیازات در فرم ارزیابی و رسیدن به حد نصاب، متقاضی می‌تواند با دریافت ویزای 489 به استرالیا مهاجرت کند.

سقف امتیازات در فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا

فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا

فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا

برای مشخص کردن امتیاز مورد نظر خود و اینکه آیا امتیاز فرد متقاضی به 65 امتیاز می رسد یا خیر باید با موارد امتیاز آور برای فرد متقاضی آشنا بوده و بدانید که هر مورد در چه شرایطی برای فرد متقاضی چگونه امتیاز استرالیا را محاسبه می‌کند. در ادامه موارد مختلف و شرایط ایجاد امتیاز برای فرد متقاضی مهاجرت آورده شده و نحوه محاسبه امتیاز این موارد نیز توضیح داده شده است.

لینک پیشنهادی: محاسبه امتیاز مهاجرت به استرالیا

1-سن متقاضی در فرم ارزیابی مهاجرت

شرط سنی یکی از مواردی است که در فرم ارزیابی امتیاز مهاجرت موثر است. در این مورد سنین 18 تا 24 سال دارای 25 امتیاز، سن 25 تا 32 سال دارای 30 امتیاز است. سنین بین 33 تا 39 سال 25 امتیاز و متقاضیان دارای سنین40 تا 44 سال 15 امتیاز کسب کرده و افرادی که سن آنها بین 45 تا 49 سال است. امتیازی از لحاظ شرایط سنی نخواهند داشت.

2-مدرک تحصیلی متقاضی در فرم ارزیابی مهاجرت

مدارک تحصیلی افراد متقاضی مهاجرت به استرالیا در فرم ارزیابی آنها موثر بوده و دارای سقف امتیاز خاصی است. به این شکل افرادی که مدرک فنی حرفه‌ای دارند، مدرک آنها با دیپلم استرالیا برابر بوده و 10 امتیاز مهاجرت را خواهند داشت. مدرک کاردانی برابر با دیپلم استرالیا نیز برای فرد متقاضی 10 امتیاز به همراه خواهد داشت.

مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای فرد متقاضی 15 امتیاز داشته و مدرک دکتری امتیاز مهاجرت به استرالیا را 20 امتیاز خواهد کرد. چنانچه مدرک کارشناسی 15 امتیاز داشته باشد این مدرک معادل لیسانس استرالیا است. اما بهتر است بدانید در بعضی از موارد مدرک مقطع کارشناسی 10 امتیاز برای فرد خواهد داشت.

3-مدرک زبان متقاضی در فرم ارزیابی مهاجرت

داشتن مدرک زبان انگلیسی جزو مدارکی است که در فرم ارزیابی امتیاز قرار داشته و می‌تواند شرایط بهتری برای متقاضیان ایجاد کند. در فرم ارزیابی امتیاز بندی مربوط به مدرک زبان، داشتن مدرک آیلتس 6 امتیازی ندارد. اما مدرک آیلتس هفت 10 امتیاز و مدرک آیلتس هشت 20 امتیاز برای فرد متقاضی خواهد داشت.

4-سوابق کاری در فرم ارزیابی

فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا

فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا

یکی از بندهای فرم ارزیابی سوابق کاری است. در صورتی که فرد متقاضی مهاجرت به استرالیا سوابق کاری مرتبط با حرفه خود در استرالیا داشته باشد برای وی امتیاز محسوب می‌شود. بنابراین به ازای داشتن یک سال سابقه کار، در فرم ارزیابی امتیاز در نظر گرفته شده برای فرد 5 خواهد بود. سه سال سابقه مرتبط با کار 10 امتیاز و سابقه کاری پنج ساله برای فرد، 15 امتیاز به همراه دارد.

5-سابقه کاری مرتبط با مدرک در فرم ارزیابی

داشتن سابقه کاری مرتبط با مدرک تحصیلی یک از مواردی است که در فرم ارزیابی مهاجرت ، دارای امتیاز است. سابقه سه سال کار مرتبط با تحصیل برای فرد 5 امتیاز به همراه دارد و 5 سال سابقه می‌تواند 10 امتیاز داشته باشد. داشتن 8 سال سابقه کاری مرتبط با تحصیل فرد 15 امتیاز برای وی در زمینه مهاجرت به استرالیا دارد.

6-اسپانسر در فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا

فرم ارزیابی مهاجرت با داشتن اسپانسر شیپ ایالتی ساب کلاس 190 در حدود 5 امتیاز و اسپانسر شیپ ایالتی ساب کلاس 489 در حدود 10 امتیاز برای متقاضی خواهد داشت. اسپانسر شیپ فامیلی نیز موردی است که برای آن در فرم ارزیابی مهاجرت در حدود 10 امتیاز لحاظ شده است.

7-موارد در نظر گرفته در فرم ارزیابی مهاجرت

تحصیل در استرالیا به مدت 2 سال در فرم ارزیابی، در حدود 5 امتیاز برای فرد متقاضی لحاظ می‌کند. مهارت‌ های همسر متقاضی 5 امتیاز دارد. در صورتی که همسر متقاضی در ویزای فرد ذکر شده و شهروند استرالیا نباشد. مدرک آیلتس 6 داشته باشد و شغل وی در میان مشاغل مورد نیاز استرالیا بوده و ارزشیابی مدرک خود را دریافت کرده باشد، می‌تواند شرایط لازم را داشته باشد.

گذراندن دوره‌های تخصصی سالانه در فرم ارزیابی 5 امتیاز برای فرد لحاظ می‌کند.
اگر به زبان انگلیسی و ترجمه تسلط داشته باشید و مترجم ناتی باشید در فرم ارزیابی مهاجرت  5 امتیاز برای شما در نظر گرفته می‌شود. اگر متقاضی چندین مدارک دانشگاهی داشته باشد تنها از یکی از مدارک خود امتیاز کسب می‌کند. در فرم ارزیابی مهاجرت نیز تنها یک مدرک برای گرفتن امتیاز لحاظ شده است. فرم ارزیابی  از سیستم آنلاین محاسبه امتیاز قابل دسترس است و فرد متقاضی می‌تواند از طریق استفاده از آن امتیازهای خود را محاسبه کند.

این سیستم به گونه‌ای است که متقاضی امتیازات خود را در بخش‌های مربوطه فرم ارزیابی وارد می‌کنید و سیستم به صورت خودکار آن را محاسبه می‌کند.

فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا از طریق کار

آنچه مسلم است برای گرفتن ویزای کار ابتدا باید از طریق سایت آنلاین ارائه دهنده فرم مهاجرت مشخصات لازم در خانه های مربوط به فرم پر شود.

ویزای کار استرالیا به دلیل شرایط اقتصادی مساعد و جذب نیروی کار متخصص بسیار رایج و پرطرفدار است.
به دست آوردن امتیاز از طریق مهارت شغلی در هنگام پر کردن فرم  مهاجرت به کشور استرالیا.  می تواند شانس پذیرش در ایالات مختلف کشور استرالیا را برای متقاضیان بالا ببرد.
اگر شرایط شما طبق نیاز و تقاضای نیروی کار توسط اسپانسر و یا کارفرما تأیید شود. از طریق ویزای کار موفق به اخذ اقامت در استرالیا خواهید شد.
امتیاز حداقلی 65 که طبق شرایط مختلف خود متقاضی کسب می شود در گرفتن ویزا و در کل گرفتن ویزای کار در استرالیا تأثیر بسزایی خواهد داشت.
این نکته نیز قابل اهمیت است که شرایط ویزای مربوط به کار که در فرم مهاجرت به استرالیا پر می شود. از طریق ویزای 186 می باشد. در حالت کلی، سن، مدرک تحصیل،  دانشگاه مربوط به فارغ التحصیلی. شرایط همسر، داشتن اقوام در استرالیا، داشتن اسپانسر. مهارت و مسلط بودن بر زبان نیز موجب بالا رفتن امتیاز شما در فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا خواهد شد.
در مرحله آخر با کسب حد نصاب امتیاز یعنی 65 به وسیله ویزای 489 متقاضی می تواند. با تکمیل فرم ارزیابی به کشور استرالیا مهاجرت کند و تجربه زندگی جدید  و متفاوت تر از همه عمر خود را داشته باشد.

منبع: سفارت استرالیا

در پایان

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید همه روزه از ساعات 9 الی 17 با موسسه حقوقی آوات تماس گرفته و با وکلای مجرب ما مشاوره شوید. همچنین می توانید فرم ارزیابی مهاجرتی ما را پر کنید و از طریق آن مشاوران ما تمام شرایط شما را بررسی کرده و با شما تماس می گیرند و راه کارهای لازم را به شما عزیزان بیان می کنند.

 

سوال های متداول

1. امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا به چه صورت است؟

  • برای آنکه بتوانید مهاجرت به استرالیا را با موفقیت انجام دهید باید در سیستم امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا، حد نصاب نمره را کسب نمایید. برای بدست آوردن امتیاز بالا باید یک سری شرایط و مدارکی را داشته باشید که با ارائه و اثبات هر کدام دارای امتیازی خواهید شد.

2. چه شغلهایی را میتوان در استرالیا به صورت پاره وقت داشت؟

  • فروشندگی در فروشگاه های مختلف از جمله سوپر مارکت ها و پوشاک و عطر فروشی ها./فعالیت در صنایع گردشگری از جمله هتلداری و آژانس های مسافرتی/رستوران ها/تدریس های خصوصی برای برخی از دروس./کارهای پاره وقت در کارخانه ها و شرکت ها/کار در چاپخانه ها.

3. بدون داشتن حرفه ای خاص می توان در استرالیا کار پیدا کرد؟

  • از مهمترین شرایط کار داشتن حرفه ای مورد نیاز  می باشد. که در صورت نبود حرفه در رابطه با مشاغل مورد نیاز استرالیا باید از نسبت به یافتن اسپانسر شیپ اقدام نماید که طبیعتا کار سخت تری خواهد بود.

4. ویزای اسپانسر شیپ چیست؟

  • مهاجرت به استرالیا از طریق اسپانسر شیپ یا کار فرمایی از دیگر روش های مهاجرت به این کشور می باشد. که فرد متقاضی باید مورد تایید کارفرما قرار بگیرد تا کار فرمایش از آن حمایت نماید.

5. میزان درآمد در کشور استرالیا چگونه است؟

  • با توجه به نوع شغل میزان درآمد متفاوت است. ولی به طور میانگین چیزی حدود 80 هزار دلار در سال است.

6. در مهاجرت از طریق مهارت به استرالیا سن متقاضی چگونه محاسبه میشود؟

  • افرادی که دارای سن 18 تا 25 سال هستند امتیازی برابر با 35. سنین 26 تا 33 دارای امتیاز 30، سنین 34 تا 40 امتیاز 25 و رده سنی 41 تا 45 امتیاز 15 را کسب خواهند نمود.

7. پس از چه مدت میتوان برای دریافت پاسپورت این کشور اقدام کرد؟

  • پس از 3 تا 5 سال کار و پرداخت مالیات در این کشور میتوان برای دریافت تابعیت و پاسپورت استرالیا اقدام کر

 

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *