شرایط و راه های اخذ اقامت آلمان

شرایط و راه های اخذ اقامت آلمان

آلمان به دلیل جمعیت بسیار زیاد و رو به پیری درخواست مهاجرت از بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را قبول داشت و طی مدت زمانی مهاجران بسیاری وارد کشور آلمان شدند .اما در حال حاضر اقامت آلمان و مهاجرت به این کشور امری دشوار به نظر میرسد.اخذ اقامت آلمان شرایط و قوانینی دارد که در این مقاله به طور مفصل به آن میپردازیم.

خواندن ادامه

شرایط و راه های اخذ اقامت کشور استرالیا

راه های اخذ اقامت استرالیا

در این مقاله قصد داریم اطلاعاتی را در زمینه ی دریافت اقامت کشور استرالیا در اختیار شما قرار دهیم. اقامت در استرالیا به وسیله ساب کلاس های متفاوت امکان پذیر خواهد بود که هر کدام شرایط خاص خود را خواهند داشت. برای مطالعه ی بیشتر با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

خواندن ادامه