پذیرش نیروی کار در آلمان

پذیرش نیروی کار در آلمان

برای پذیرش نیروی کار در حال حاضر، در کشور ما جوانان زیادی هستند که با مشکل بیکاری سر و کله می زنند و بدنبال کاری می گردند که بتوانند نیاز زندگی خود را تامین سازند. پذیرش نیروی کار در بعضی از کشورها مثل آلمان و درصد نرخ بیکاری بسیار کم است و تقریبا بیشتر افراد در آنجا مشغول به کار هستند و می توانند به راحتی کسب درآمد کنند.برای همین، ما با تایید وزارت کار و رفاه موسسه هایی را دایر کردیم تا بتوانیم به اعزام و پذیرش نیروی کار در این کشور بپردازیم و جوانان را مشغول به کار کنیم.

Continue reading

روشهای اخذ اقامت جمهوری آذربایجان

مزایای اخذ اقامت آذربایجان

آذربایجان در مرز شرق اروپا و غرب آسیا واقع شده و پر جمعیت ترین منطقه در قفقاز است. این کشور در کناره دریای خزر است. و توسط کشور های روسیه، ترکیه، گرجستان، ارمنستان و ایران احاطه شده است. درجهان به عنوان کشور چند فرهنگه شناخته می شود. و آذربایجان در سال های اخیر دارای پیشرفت های زیادی در تغییر سبک زندگی افراد داشته است. و با گسترش صنعت گردشگری باعث شده است است که سرمایه زیادی به  داخل کشور وارد شود.

Continue reading