3 نکته طلایی برای تحصیل دکترا در آلمان

3 نکته طلایی برای تحصیل دکتری در آلمان

تحصیل دکتری در آلمان به صورت رایگان می باشد از این رو داوطلبان بسیاری از جای جای جهان تمایل به اخذ پذیرش دانشگاه های آلمان دارند. مقطع دکتری مهمترین مقطع تحصیلی می باشد و طبیعتا رقابت آن دشوار تر از سایر مقاطع نیز خواهد بود. معمولا دانشگاه های آلمان دانشجویان فارغ التحصیل لیسانس خود را پذیرش می کنند و برای تکمیل ظرفیت از دانشجویان خارجی پذیرش خواهند کرد.

Continue reading