شرایط و هزینه های زندگی در استونی

شرایط و هزینه های زندگی در استونی

ساده اگر قصد کار و زندگی در استونی دارید باید یکی از سه زبان استونیایی، روسی یا فنلاندی را تا حدی بلد باشید. کودکان در دوره مهدکودک تا حد نیاز زبان انگلیسی را یاد می گیرند اما در فرهنگ زندگی در استونی، تاکیدی به تسلط به زبان انگلیسی نخواهد بود.

Continue reading