تحصیل در باکو

تحصیل در باکو به چه صورت می باشد؟

می توان گفت سالانه دانشجویان زیادی برای تحصیل در باکو اقدام می کنند. آمار این دانشوجای در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده است که دلیل آن فراهم بودن شرایط تحصیلی مناسب و امکانات مطلوب برای تحصیل در باکو می باشد. ارزان بودن شرایط زندگی در باکو دلیل استقبال و تمایل بسیار زیاد افراد برای تحصیل در باکو است.

خواندن ادامه

تحصیل در جمهوری آذربایجان مزیت ها و ویژگی ها

تحصیل در جمهوری آذربایجان

تحصیل در جمهوری آذربایجان با توجه به نزدیکی آن به ایران و هزینه پائین تحصیل و زندگی مورد استقبال ایرانیان قرار گرفته است. امکان تحصیل به زبانهای آذری، روسی و انگلیسی وجود دارد. دانشگاه های آذربایجان تا سطح کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم بوده و در ایران مورد ارزش یابی قرار می گیرند.

خواندن ادامه