راه های مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

در حال حاضر کانادا یکی از پرطرفدارترین کشورها برای مهاجرت و زندگی محسوب می شود. شاید دلیل این محبوبیت، بیش از هر چیزی فرهنگ مهاجر پذیر این کشور باشد. در کانادا تقریبا از هر پنج نفر، یک نفر در کشور دیگری متولد شده است. از طرف دیگر ثبات اقتصادی این کشور و انگلیسی زبان بودن آن باعث شده تا خیلی ها به فکر مهاجرت به کانادا از طریق کار یا تحصیل باشند.
در ادامه انواع روش های مهاجرت به این کشور را بررسی می کنیم.

خواندن ادامه

دریافت اقامت آلمان

دریافت اقامت آلمان

راه ها و روش های بسیار مختلفی برای مهاجرت و اخذ اقامت آلمان وجود دارد که افراد و متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن شرایط زندگی و استعدادهای خود یکی از این راه ها را انتخاب کنند.د این مقاله به بررسی این راهها و شرایط و ضوابط هر کدام میپردازیم.

خواندن ادامه