شرایط و راه های اخذ اقامت آلمان

شرایط و راه های اخذ اقامت آلمان

آلمان به دلیل جمعیت بسیار زیاد و رو به پیری درخواست مهاجرت از بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را قبول داشت و طی مدت زمانی مهاجران بسیاری وارد کشور آلمان شدند .اما در حال حاضر اقامت آلمان و مهاجرت به این کشور امری دشوار به نظر میرسد.اخذ اقامت آلمان شرایط و قوانینی دارد که در این مقاله به طور مفصل به آن میپردازیم.

خواندن ادامه

اخذ اقامت آلمان از طریق ازدواج

اخذ اقامت آلمان از طریق ازدواج

کشور آلمان کشوریست که مردمان آن میانگینشان پیر میباشند و از همین رو دولت این کشور تصمیم گرفت که مهاجرانی را به کشور خود راه بدهد. در سال های گذشته شاهد پناهندگی و مهاجرت افراد زیادی از کشورهای مختلف به کشور آلمان بودیم.راه ها و روش های زیادی برای ورود و اقامت کشور آلمان وجود دارد که یکی از این روش ها ، روش اخذ اقامت از طریق ازدواج با فرد تبعه آلمان می باشد.

خواندن ادامه