تحصیل در هند

بورسیه تحصیلی هند

اخذ بورسیه تحصیلی هند ، در مقطع لیسانس برای دانشجویان بین المللی خارجی ، فقط هزینه های تحصیل در هند را شامل می شود و بر همین اساس دانشجویان به هنگام اخذ بورسیه تحصیلی هند ، باید گواهی دال بر تاییدیه تمکن مالی دانشجویان را برای زندگی در هند ارائه دهند و البته علاوه بر این ،  نیاز به ارائه مدرک پیش دانشگاهی برای دانشجویان بین المللی خارجی نیز وجود دارد .

Continue reading