ثبت شرکت در عمان

شرایط ثبت شرکت در عمان چگونه است؟

یکی از اصول های ثبت شرکت در عمان این است که بر اساس قوانین موجود در کشور عمان، تمام دفاتر نمایندگی های شرکت های بین المللی و حتی شاخه های آن ها نیاز به ثبت رسمی و مجوز تجاری دارند.

از آنجایی که تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس نفت خیز می باشند و اقتصاد ﺁن ها نیز بر پایه نفت و محصولات نفتی استوار است به همین علت کشور عمان نیز از قاعده مستثنی نمی باشد و اقتصاد این کشور نیز مانند سایر کشورهای شبه جزیره عربستان به شدت وابسته به دارایی های نفتی است و از اقتصادی پویا در بین این کشورها برخوردار می باشد.

خواندن ادامه

مدارک ثبت شرکت در عمان

مدارک ثبت شرکت در عمان چیست؟

سرمایه گذاران زیادی از سراسر دنیا خواهان سرمایه گذاری در این کشور خصوصا از طریق ثبت شرکت در عمان هستند. بنابراین اولین سوالی که ذهن این سرمایه گذاران را به خود مشغول می کند در رابطه با مدارک ثبت شرکت در عمان و مراحل انجام این پروسه است و می خواهند که در مود مراحل و مدارک ثبت شرکت در عمان کسب اطلاعات نمایند. از این رو ما در این مقاله در مورد دو مبحث مدارک ثبت شرکت در عمان و مراحل انجام این پروسه به اختصار تشریح می نماییم.

خواندن ادامه